Mokestis

Mokesčio už sportinį ugdymą VšĮ Futbolo mokykla „NIKĖ‘‘ (toliau – Mokykla) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokesčio už sportinį ugdymą mokėjimo ir administravimo tvarką, mokesčio mažinimo ir atleidimo nuo jo atvejus bei asmenų atsakomybę.

MOKESČIO TVARKOS APRAŠAS