MOKESČIAI, MOKĖJIMO TVARKA IR ATSISKAITYMAI

 1. Mėnesio mokestis mokamas už kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 10 d. (imtinai).
 2. Mokėjimas atliekamas į Futbolo mokyklos sąskaitą banke, mokėjimo paskirtyje nurodant už kurį laikotarpį mokama, vaiko vardą ir pavardę.
 3. Mėnesio mokestis apima tik treniruočių procesą. Treniruotės prasideda rugpjūčio viduryje ir baigiasi birželio pabaigoje. Varžybos, turnyrai, stovyklos ir kiti renginiai organizuojami ar juose dalyvaujama už papildomą mokestį, kurio dydį bei mokėjimo tvarką nustato veiklų organizatoriai ir mokykla.
 4. Jei Mokinys lankė 4 ar mažiau treniruočių per mėnesį, tai mokamas sumažintas fiksuotas mėnesio mokestis, kuris nepriklauso nuo priežasčių, dėl kurių Mokinys nedalyvavo treniruotėse.
 5. Mėnesio mokestis nėra mažinamas, jei konkretų mėnesį bendrojo lavinimo mokyklose vyksta moksleivių atostogos, švenčiamos valstybinės šventės ar dėl kitų panašių priežasčių.
 6. Futbolo mokykla neleidžia dalyvauti treniruotėse, taip pat nekviečia į Mokyklos komandą dalyvauti varžybose arba nutraukia Sutartį, jei laiku ir tinkamai nesumokamas mėnesio mokestis ar yra įsiskolinimų už vaiko dalyvavimą varžybose, turnyruose, stovyklose ar kituose
 7. 2022–2023 m. treniruočių kainos nuo 60 Eur/mėn. iki 80 Eur/mėn. Kaina priklauso nuo to, kokio amžiaus yra Jūsų vaikas ir kokią grupę lankys.

GALIMYBĖ GAUTI 20 EURŲ NVŠ KREPŠELĮ

 1. Pasinaudojus NVŠ krepšeliu – mėnesinis mokestis už treniruotes mažinamas 20 eurų.
 2. Teisę pretenduoti gauti 20 eurų NVŠ krepšelį turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, t.y. moksleiviai nuo pirmos klasės. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa (t.y. NVŠ krepšelio sutartis gali būti pasirašyta tik su vienu būreliu).
 3. Pasirašius NVŠ krepšelio sutartį, 20 eurų NVŠ krepšelis skiriamas einamiesiems mokslo metams nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d. (10 mėnesių).
 4. Daugiau informacijos apie NVŠ: https://www.neformalusugdymas.lt/informacija-tevams
 5. Norėdami pasirašyti NVŠ krepšelio sutartį prašome kreiptis el. paštu info.fmnike[eta]gmail.com