Į futbolą per gimnastiką ir akrobatiką

Programos tikslas: ugdyti vaiko gyvenimo ir sporto įgūdžius, taip pat asmenines, socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas panaudojant sportą kaip priemonę. Gerai organizuota sportinė veikla, rungtyniavimas padeda vaikams tikslingai leisti laisvalaikį, gerinti sveikatą, grūdintis, ugdyti asmenybės savybes. Siekiama ugdyti sportinį charakterį kuris leistų, save realizuoti ne tik sporto aikštelėje, bet pasitarnautų ir gyvenimiškose situacijose.

Futbolo žaidimo, kaip socialinio reiškinio, pagrindinės funkcijos yra stiprinti žaidėjo sveikatą, lavinti ir tobulinti jo gebėjimus, fizines ir psichines galias, skatinti žaidėjų tarpusavio bendravimą. Žaidžiant futbolą ne tik ugdomos sportinėje veikloje būtinos savybės, bet ir formuojamas mąstymas, elgsena, veiklos motyvai. Pradinis etapas labai svarbus jaunųjų futbolininkų mokyme – vaikas susipažįsta su aplinka, mokosi bendrauti, įgyjami nauji judėjimo įgūdžiai. Mūsų mokykla, siekiant pagerinti jaunųjų futbolininkų koordinacinius gebėjimus, naudoja pagalbinę sporto šaką – gimnastiką ir akrobatiką.

Kodėl gimnastika ir akrobatika? Moksliniai tyrimai rodo, jog vaikai iki 7 metų pradėję lankyti akrobatiką, sportinę gimnastiką, jau apie 13-14 metus pasiekia didelių sportinių aukštumų šioje sporto šakoje. Todėl visai logiška pritaikyti šios sporto šakos trenerių sukauptą patirtį jaunųjų futbolininkų rengime. Tai leidžia daug efektyviau lavinti vaiko judesius, didėja auklėtinio vikrumas.

Teigiama, jog tikslingiausia koordinacinius gebėjimus lavinti jaunesniame amžiuje. Treniruojantis, daugelį kartų kartojant judesį, tobulinama vaiko judesio technika. Kryptingai judėjimo gebėjimus lavinti pradedam nuo 4 metų, nes vaikai sudėtingus judesius išmoksta greičiau, o jų judesių įgūdis yra pastovesnis. Praleidus tokią koordinacinių gebėjimų lavinimo galimybę, vėliau to padaryti nebegalima, nes suaugusiam žmogui tobulai išmokti sudėtingų judesių beveik neįmanoma.

Visi vaikai lankantys tokias gimnastikos-akrobatikos-futbolo treniruotes anksčiau už savo bendraamžius pagerina savo asmenines fizines savybes, kurios padeda jiems tapti geresniais futbolininkais ir tiesiog sveikais, stipriais piliečiais. Toks ir yra šios programos pagrindinis tikslas.

Programos turinys: Vaikai skirstomi į grupes pagal amžių ir pajėgumą. Kiekvienos grupės treniruotėje dalyvauja 3 treneriai. Siekiant kuo geresnio žinių perteikimo, auklėtinių skaičius treniruotėje tenkantis kiekvienam treneriui, nuo 6 iki 8 vaikų. Trenerių vykdomos pratybos keičia viena kitą. Treneriai atsižvelgia į kiekvieno vaiko individualumą, vertina ne tik fizinį parengimą testų pagalba, kurie parodo greičio, vikrumo ir stiprumo rodiklius, bet ir pokalbių metu siekia pažinti kiekvieno žaidėjo savianalizės ir savimonės vystymąsi.

lenetelee

Programos intensyvumas: 3-4 val./sav., 8-12 k./mėn.

Pažangos vertinimas ir skatinimas: Vaikai skatinami paprastais ir konkrečiais veiklos motyvais – pelnyti trenerių ir draugų pagyrimą, gauti gero žaidėjo reputaciją, išsiskirti iš kitų teigiamais pavyzdžiais, būti pakviestam į mokyklos komandą dalyvauti turnyruose. Fiziniai pasiekimai yra vertinami atliekant įvairius testus pagal Eurofito testavimo metodiką. Pažangos vertinimo kriterijai yra keli, kurie leidžia įvertinti kiekvieno vaiko gebėjimus individualiai. Tai yra gebėjimas tinkamai atlikti judesius, juos analizuoti; gebėjimas dalyvauti varžybose, bei pasiekto rezultato įvertinimas; komunikavimas ir bendradarbiavimas komandoje, atliekant užduotis.

Kita svarbi informacija: Treniruotėms vadovauja kvalifikuoti, licencijuoti treneriai turintys ir sportinį ir pedagoginį išsilavinimą.

Pagal šią programą ugdomi asmenys turi būti pasitikrinę sveikatą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

logo02